Wendbaarheid is de norm, excellente uitvoering blijft het uitgangspunt.
 
Het idee dat een overheidsorganisatie gedijt bij dezelfde inrichting als een commercieel bedrijf is achterhaald. Echter, het verlangen naar structureel flexibele overheidsorganisaties leeft bij alle partijen in de omgeving van deze organisaties: burgers, media en opdrachtgevers. Dit vermogen is in de organisatie in te bouwen en de kosten daarvan zijn beheersbaar.