Trends in Veiligheid 2015: Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein.

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. In deze vijfde editie staat het thema ‘Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein’ centraal.

Veel organisaties hebben inmiddels substantiële stappen gezet op weg naar een digitale organisatie of zijn daar mee bezig. In deze uitgave treft u voorbeelden aan van concrete digitaliseringsprojecten die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering. Aanvullend hebben we ook dit jaar door TNS NIPO een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in Nederland. De uitkomsten geven inzicht in de mening en perceptie van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl of download het gehele rapport op deze pagina.

Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar, dan kunt u uw adresgegevens mailen naar: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com