Trends in Veiligheid is al vier jaar het rapport met daarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het openbare orde en veiligheidsdomein. Dit jaar is het thema ‘digitale ketensamenwerking’. Ketensamenwerking staat als onderwerp inmiddels volop in de aandacht bij de Rijksoverheid. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen diverse overheden, maar vooral ook om samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de overheid de wens van burgers centraal stelt bij deze interactie. Digitalisering in het veiligheidsdomein biedt een oplossing om deze samenwerking en afstemming goed vorm te geven en te kunnen sturen op resultaten.
 
Verschillende auteurs geven in 11 artikelen hun visie, inzichten en oplossingen over het thema weer. Aanvullend heeft Capgemini in januari 2014 een onderzoek onder burgers in Nederland laten uitvoeren door TNS NIPO.