(Re-)Connect the consumer

Nooit eerder zijn sterkere verschillen gemeten in koopbereidheid, koopkracht en consumentenvertrouwen. De consument lijkt blijvend door nieuwe en andere waarden gedreven te worden. Aankoopoverweging zijn teruggebracht tot de essentie: Heb ik het product nodig? Moet ik het nu kopen? Kan ik ook zonder? Zijn er alternatieven? De overwegingen die bij een aankoop een rol spelen zijn daarnaast aanzienlijk verbreed. Niet alleen van oudsher belangrijke elementen zoals gewin, gemak en genot spelen een rol. Consumenten willen ook duurzaamheid, gezondheid en een gevoelseigen product. Aankoopbeslissingen worden op het scherp van de snede genomen.

Geen enkel retailsegment ontkomt hieraan. Medio 2009 vormen de negatieve impulsen versneld aanleiding tot vormgeving van scenario’s die duidelijk gebaseerd zijn op sterke, blijvend andere perceptie-interfaces met de consument.

Veranderingen op economisch, sociografisch en demografisch gebied vormen voor de gehele retailsector dringend aanleiding tot het vormgeven van nieuwe interfaces. Alle business-to-consumerspelers zullen een tandje moeten bijschakelen om nieuw beleid te blijven ontwikkelen, op een consument die sneller en sterker verandert dan ooit.

Die shift weet de retailsector tot nu toe niet te maken. Volgens de laatste analyse (juni 2009) verandert de consument sneller dan de sector en is er sprake van een groeiende kloof. Analyse van de projectie op toekomstige consumentenontwikkelingen (2010 – 2011) presenteert niet enkel negatieve of doemscenario’s. De retailspeler die weet in te spelen op de door de economische downturn ingegeven grilligheid van de consument zal afstand kunnen nemen van de concurrent. De speler die hierin niet slaagt gaat een moeilijke tijd tegemoet.

Rapport aanvragen

Een gedrukt exemplaar van het Trends in Retail rapport kunt u aanvragen door een mail te sturen naar retail.bnl@capgemini.com, o.v.v. Trends in Retail, ISBN: 978-90-79565-06-1. De kosten voor het rapport bedragen € 50,- (excl. btw).