(Re-)Connect the consumer

Hoewel 2007 en de eerste maanden van 2008 zich hebben gemanifesteerd als een relatief goede periode voor de Nederlandse retail, kampt de sector met belangrijke uitdagingen. Volatiliteit van omgevingsfactoren en de impact van sterk grillig consumentengedrag vormen de belangrijkste.

Retail, nog meer detail

De groei die in de tweede helft van 2006 werd ingezet, is in 2007 duidelijk versterkt. Sectoren weten structurele groei te realiseren en er is weer sprake van een stevige ontwikkelbasis, wat blijkt uit de binnen formules geinitieerde innovaties. Toch zijn de verschillen tussen de aspecten koopbereidheid, consumentenvertrouwen en koopkracht sterk in onbalans. Amper 24 maanden geleden was de koopbereidheid groter dan ooit en het consumentenvertrouwen onwrikbaar.

Binnen de retailsector blijft het al met al strijden om de gunst van de consument. Het speelveld wordt echter steeds groter en spelregels worden steeds frequenter aangepast. Veranderingen op economisch, sociografisch, demografisch of meteorologisch gebied laten zich niet langer een-op-een vertalen naar voorspelbare veranderingen in consumentengedrag. Daar ligt voor de retailsector een flinke uitdaging.