Trends in Mobiliteit gaat in op de verkeersbehoefte in de komende 10 tot 20 jaar en het overheidsbeleid op dit gebied. Doel is de maatregelen en mogelijkheden die Nederland op het gebied van mobiliteit ter beschikking staan, en de effecten daarvan, vanuit een meer bedrijfskundig perspectief te beoordelen.

De Nederlandse infrastructuur beschikt over voldoende capaciteit en potentieel. Deze capaciteit wordt alleen onvoldoende benut. Op basis van de berekening van de Bruto Nationale Vervoerscapaciteit (BNV), het totaal van de vervoerscapaciteiten van de Nederlandse vervoersinfrastructuren, en de benutting daarvan blijkt dat Nederland slechts 1,2% van deze capaciteit gebruikt.

Dit blijkt uit het onderzoek Trends in Mobiliteit dat 2007 voor de eerste keer is uitgevoerd door Capgemini Nederland B.V. in samenwerking met TNS NIPO. Op basis van het rapport pleit Capgemini voor een betere benutting van de bestaande capaciteit waardoor piekbelasting kan worden afgevlakt.

De belangrijkste bevindingen

 • De gemiddelde reistijd woon-werk is 30 minuten. Voor 30 procent van de forensen is gemiddelde reistijd groter dan een redelijkerwijs acceptabele reistijd.
 • Vertrektijden zijn redelijk gespreid. Het probleem is juist dat forensen allemaal tegelijkertijd samen komen op dezelfde plaats en tijd (file). NB: wie lange reistijd heeft, vertrekt doorgaans eerder.
 • De belangrijkste factor in het keuzeproces voor een vervoermiddel is ‘reistijd’. De factor ‘kosten’ is minder van belang.
 • Bestellen via internet neemt een grote vlucht. Dit heeft consequenties voor het goederenvervoer (toename kleinschalige distributiestromen tot in de woonwijk).
 • De gemiddelde filetijd bedraagt 8 minuten. Onverwachte files worden als irritanter en meer frustrerend ervaren dan dagelijkse files.
 • De maandag wordt opvallend genoeg gepercipieerd als de drukste (verkeers)dag van de week.
 • Er is een overwegend negatief beeld over de ontwikkeling van mobiliteit in de afgelopen 5 jaar en in de nabije toekomst.
 • Het instellen van flexibele werktijden is de meest toegepaste en gebruikte maatregel om mobiliteit te spreiden c.q. te voorkomen.
 • Het draagvlak onder werknemers voor flexibele werktijden en thuiswerken het grootst.
 • Reisinformatie (over vertragingen) vooraf of onderweg heeft nauwelijks invloed op gebruik van een alternatief vervoermiddel. Het heeft wel invloed op de gekozen vertrektijd.
 • Circa tweederde van de forensen met de auto als hoofdvervoermiddel lijkt redelijk ongevoelig voor stijgingen van de brandstofprijzen (tot 30%) en de kilometerheffing.
 • Bij gratis openbaar vervoer zal 46% van de forensen die momenteel vooral per auto reizen zeker of waarschijnlijk wel vaker met andere vervoermiddelen.

In de kantlijn vindt u het complete rapport Trends in Mobiliteit 2007. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten van TNS NIPO uitgevoerd in opdracht van Capgemini hier als download beschikbaar.