‘A = Beter’; miljardenbesparing voor de overheid

In 2009 publiceerde Capgemini de derde editie van Trends in Mobiliteit. Een van de conclusies in dit rapport luidde dat de overheid als organisatie ernaar zou moeten streven om de ambtenaren tenminste 25% van hun tijd thuis te laten werken. Dit voorstel om de overheid te vragen zichzelf als modelorganisatie te positioneren (voor het aspect ‘vervoersarm organiseren’) gaf veel positieve reacties. Thuiswerkende ambtenaren kunnen de overheid immers structureel veel geld opleveren. Niet onbelangrijk in een tijd dat de overheid substantieel moet bezuinigen. In het kader van duurzaamheid is het tegelijkertijd mooi meegenomen dat thuiswerken in hoge mate bijdraagt aan de vermindering van de congestie en de uitstoot van CO2.

De vraag die in deze speciale editie van Trends in Mobiliteit beantwoord wordt is wat het structureel thuiswerken van ambtenaren (Rijk, ZBO’s Waterschappen, Provincies, Gemeenten) concreet oplevert.