‘In de ban van het overleven: een visie vanuit het oog van de orkaan’ is het derde rapport over ontwikkelingen in het mobiliteitsdomein dat Capgemini dit jaar in samenwerking met Transumo publiceert.

Daar waar in eerdere rapporten specifiek werd ingegaan op de Nederlandse vervoerscapaciteit en de groeiende congestie buiten de Randstad wordt dit jaar de samenhang tussen de fysieke en niet fysieke (lees: digitale) infrastructuur belicht. Daarnaast wordt gezocht naar redenen waarom infrastructurele projecten al dan niet succesvol zijn. Deze bevindingen kunt u vanzelfsprekend gebruiken voor het nemen van toekomstige besluiten.

Conclusies

Het rapport concludeert dat de recessie kansen biedt om vanuit een veel breder perspectief opnieuw naar mobiliteit te kijken in Nederland. Opvallend is dat het accent verschuift van de fysieke infrastructuur, traditioneel een taak van de overheid, naar de vraag hoe een duurzame mobiliteit kan worden bewerkstelligd. Waarom van ‘A naar Beter’ reizen als A beter is? Bedrijfsleven en overheid in Nederland moeten daarom nu doorpakken om een toekomstbestendig en modern mobiliteitsbeleid te realiseren.