De Randstad voorbij:
gevolgen van de economische schaalsprong

Met Trends in Mobiliteit 2008, ‘De Randstad voorbij’ vervolgt Capgemini Nederland B.V. zijn rapportage over de ontwikkelingen rond vervoer van mensen en goederen in Nederland.

De reacties op Trends in Mobiliteit 2007, ‘De eerste aanzet‘ waren overweldigend. Veel media pakten het rapport op en er ontstond een levendige discussie over mobiliteit in Nederland. Belangrijke conclusie uit het rapport van 2007 was dat de totale benutting van de Nederlandse vervoerscapaciteit slechts op 1,2% van het theoretisch maximum, het Bruto Nationaal Vervoers Volume (BNVV), lag. Dit betekent dat er voldoende mogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor het oplossen van knelpunten, met name in de pieken. Tevens werd in het rapport een serie oplossingsrichtingen aangedragen voor knelpunten in de mobiliteit. Het rapport bood al met al een meer integrale kijk op mobiliteitsgerelateerde problemen, om zo tot integrale oplossingen te komen.