De consument bepaalt

Trends in Energy 2011. Capgemini heeft van deze zeer inspirerende dag een verslag gemaakt met daarin verslagen van de debatten, diverse aan het onderwerp gelieerde publicaties en uiteraard een aantal sfeerfoto’s