De snelheid waarmee deze verbindingen worden gelegd is enorm: in alle sectoren plaatst de aanstormende digitalisering samenlevingen voor ingrijpende dilemma’s én mogelijkheden. Denk aan mogelijkheden om preventief in te grijpen in de publieke ruimte. Mogelijkheden tot betere dienstverlening aan burgers. Mogelijkheden tot efficiëntere inzet van beschikbare medewerkers. Dit vraagt echter wel om wendbare organisaties die werken vanuit hun bedoeling en nieuwe technologie, mensen en samenlevingen die elkaar versterken. Weg van de bureaucratie, terug naar de leefwereld waarin vertrouwen, kwaliteit, aandacht en keuzevrijheid centraal staan.