De nieuwste trends in creditcardfraude en aanpak

Ondanks de inspanningen in de creditcardsector om fraude tegen te gaan, nemen de verliezen wereldwijd nog steeds toe. Omdat de verliezen stijgen, moeten bedrijven in de sector meer investeren in fraudebestrijding en dit heeft een negatieve invloed op de winstgevendheid. Volgens een recent onderzoek leden financiële instellingen in de Verenigde Staten in 2010 twee tot acht miljard dollar verlies als gevolg van fraude die verband hield met ongeoorloofde transacties.

In deze tekst wordt ingegaan op de wereldwijde creditcardfraude, en wordt vooral gefocust op de gevolgen voor financiële dienstverleners, handelaren en consumenten. Om creditcardfraude wereldwijd te bestrijden, centraliseren financiële dienstverleners in toenemende mate hun fraudebeheersystemen. Zo kunnen zij hun winst maximaliseren door het aantal frauduleuze transacties te verlagen. Ook is er een verschuiving waar te nemen van interne oplossingen naar commerciële fraudebeheerproducten voor bedrijven. En tot slot prefereren steeds meer gevorderde eindgebruikers zelflerende prognosemodellen voor opsporing van internetfraude. Dit zijn wiskundige modellen op basis van kunstmatige intelligentie die samen met op regels gebaseerde modellen kunnen worden gebruikt.