Praktische methode voor een veilige en gestructureerde migratie naar de cloud

Het Cloudwiel – Trends in Cloudcomputing

Cloudcomputing heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Het is niet meer de vraag of overheden naar cloudoplossingen migreren, maar wanneer.

Anno 2012 wordt er door steeds meer overheden in Nederland gezocht naar een wijze om op basis van een gestructureerde en veilige aanpak naar cloudoplossingen te migreren. Capgemini heeft daarom de afgelopen twee jaar gewerkt aan een methode, het cloudwiel, om deze migratie in vijf stappen mogelijk te maken.