Een overzicht van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van transportmanagementprocessen en -software.

Het eerste deel van het rapport richt zich op de uitdagingen waarmee de transportmarkt te maken heeft in het huidige economische klimaat en op mogelijke oplossingen. De auteurs van het rapport hebben hiervoor informatie verwerkt uit diverse Europese landen, zoals Nederland, België, Spanje, Zweden, Groot-Brittannië en Duitsland. Aan de hand van bestaande cases wordt beschreven welke bijdrage transportmanagement kan leveren aan zaken als operational excellence, kostenreductie en het minimaliseren van de impact op het milieu.

Het tweede gedeelte biedt inzichten in de mogelijkheden van de nieuwste technologie, ter ondersteuning van veranderende eisen in de markt. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht van beschikbare Transportmanagementsystemen (TMS), gebaseerd op een onderzoek onder de 28 meest vooraanstaande leveranciers in Europa en Noord-Amerika. Hieruit blijkt dat de transportmarkt steeds vaker op zoek is naar internetoplossingen waar bedrijven kunnen betalen naar gebruik, in plaats van meer traditionele licentiemodellen voor software die op locatie wordt gebruikt. Naar verwachting zal het gebruik van Software-as-a-Service (SaaS) applicaties en samenwerking via gedeelde netwerken verder groeien.

Tegen de achtergrond van de economische neergang, geven de respondenten aan dat het behouden van een sterke klantfocus en het minimaliseren van distributiekosten belangrijke prioriteiten zijn voor de transportmarkt. Slinkende volumes vragen om een andere distributieopzet, waarbij de aandacht voor de wensen van de klanten onverminderd hoog moet blijven. Het rapport laat zien dat kostenreductie in logistiek op verschillende manieren kan worden gerealiseerd, zoals het centraliseren van de logistieke planning en uitvoering, beter gemanagede en meer verregaande vormen van outsourcing, het toepassen en optimaliseren van slimmere technologie en het heronderhandelen van contracten met 3PLs (Third Party Logistics).

Naast kostenbesparingen, geeft het rapport ook aan hoe de service aan klanten kan worden verbeterd, op welke manier bedrijven kunnen voldoen aan regelgeving op het gebied van veiligheid en hoe tot een geringere CO2-voetafdruk te komen. Verder laat het rapport aan de hand van een best practice zien hoe een gefaseerde en incrementele aanpak werkt bij de introductie van een transportmanagementsysteem. Logistieke specialisten gebruiken een migratiestrategie die niet alleen bedrijfs- en technologische risico’s beperkt, maar ook rekening houdt met de huidige beperkingen op het vlak van investeringsbudgetten en cash flow/ROI.