English

Today, more than ever before, the rapid pace of change, introduction of disruptive technologies and a hyper-competitive business environment are putting new challenges in front of CIOs.

Combined with the projection that IT budgets will mostly remain flat or shrink in 2013, it becomes clear that CIOs need to overhaul their business model and positioning in order to find sustainable cost savings that can be re-invested on innovation projects that bring tangible business value.

Nederlands

Vandaag, meer dan ooit, zorgen het snelle tempo van veranderingen, de introductie van baanbrekende technologieën en een hyper-concurrerende zakelijke omgeving voor nieuwe uitdagingen voor CIO’s.

Gecombineerd met de voorspelling dat IT-budgetten gelijk blijven of zelfs zullen krimpen, wordt het duidelijk dat CIO’s hun business model en positionering zullen moeten herzien om duurzame kostenbesparingen te vinden die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld innovatie projecten die tastbare waarde brengen .