The Future of Work is now!

Publish date:

Automatisering en kunstmatige intelligentie hebben nu al een enorme impact op werknemers, organisaties en onze samenleving. Toch concludeert Capgemini Invent’s onderzoek dat de meerderheid van de leidinggevenden gelooft dat automatiseringsinitiatieven productiviteit niet hebben verhoogd – een mening die door de meeste werknemers wordt gedeeld. Organisaties moeten een balans vinden tussen technologie en mensen om met automatiseringsgestuurde verandering om te gaan.

Capgemini Invent werkt samen met ecosysteempartner Faethm om organisaties te helpen het aanbod van en de vraag naar banen en vaardigheden in de toekomst te begrijpen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op eventuele kansen die nieuwe technologieën bieden, maar ook welke additionele skills het personeelsbestand moeten opbouwen om dit te kunnen realiseren. Met ons wereldwijde netwerk van technologie- en industrie experts helpen we onze klanten door:

  • Medewerkers voor te bereiden op verandering, maar ook identificeren welke medewerkers, rollen en gemeenschappen gevaar lopen;
  • Alvast te beginnen met rekruteren voor de toekomst, plannen te maken voor eventuele opleidingen of herschikkingen met de ‘Job Corridor’;
  • Locatiestrategieën op te zetten door locaties met de grootste impact te identificeren;
  • Ontslag te verminderen door veiligere loopbaantrajecten voor risicogroepen te identificeren;
  • Aangepaste leer- en ontwikkelingsplannen te maken, waarbij de invloed op vaardigheden en hiaten wordt vertaald in leermogelijkheden;
  • De transformatie-agenda’s van onze klanten te valideren op basis van branche- en marktbehoeftes, en te kijken welke business we juist kunnen laten groeien.

Capgemini Invent stelt medewerkers centraal in alle activiteiten om de meest uiteenlopende automatiseringsuitdagingen op te lossen, waardoor wij onze klanten in staat stellen om op data gebaseerde beslissingen te nemen over hun technologie en people strategy.

Report – Upskilling your...

File size: 2,31 MB File type: PDF