Nederlands

De Nederlandse FinTech sector is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. Verschillende startups hebben de financiële dienstverlening goedkoper, efficiënte of gebruiksvriendelijker gemaakt door toepassing van financiële technologie en creatieve oplossingen. Enkele van hen zijn inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende spelers in de markt. FinTech heeft dan ook een aanzienlijke invloed op de toekomst van de financiële dienstverlening. Sterker nog, niet zelden worden FinTech spelers beschouwd als een bedreiging voor de traditionele financiële partijen die alle zeilen moeten bijzetten om de innovaties van de FinTech bedrijven bij te houden.

Dit artikel is in het Nederland gepubliceerd in het rapport Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument?

 

English

The Dutch FinTech sector has undergone spectacular growth over the past several years. A number of startups have made financial services less expensive, more efficient, and more user-friendly through the use of new financial technology and creative solutions. A few of them have even grown into leading players in the market. FinTech will therefore have a significant influence on the future of financial services. In fact, FinTech players are often seen as a threat to the traditional financial parties, who find themselves having to pull out all the stops to keep up with the innovations of the FinTech startups.

This article is published in Dutch in the report Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument?