Bedrijven met een goede governance structuur voor big data projecten, een doordachte strategie en betrokken hoger management behalen meer succes uit big data dan bedrijven die niet aan deze voorwaarden voldoen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Informatica en Capgemini onder tweehonderd senior IT- en datamanagers: The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value. Uit het onderzoek blijkt verder dat momenteel nog geen derde (27%) van de big data projecten bij bedrijven winstgevend is. Een belangrijke indicator voor succes is eigenaarschap; is een COO of CDO verantwoordelijk voor big data dan blijken projecten twee keer zo vaak winstgevend als wanneer het in de portefeuille van de CIO zit. Toch zijn CIO’s op dit moment in de meeste gevallen verantwoordelijk voor big data (52%), gevolgd door COO’s (20%), CTO’s (16%) en CMO’s (16%).

Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven die winst halen uit hun big data projecten, ook meer vooruitgang boeken bij het verbeteren van de datakwaliteit en –governance . Ook boekt deze groep meer vooruitgang bij standaardisering en consistentie van big data projecten binnen de organisatie.

Overige uitkomsten van het onderzoek:

  • Ruim de helft van de respondenten (55%) geeft aan dat big data structureel is ingebed in de bedrijfsvoering.
  • 49% van de respondenten die aangeeft dat het hoger management bij hun big data projecten betrokken is, zegt winst te halen uit de projecten. Bij bedrijven waarbij het hoger management niet betrokken is, is dit slechts 6%.
  • Het verbeteren van de besluitvorming (37%), samenwerking en informatiedeling (34%) en productiviteit (33%) binnen de organisatie zijn de meest genoemde voordelen van big data.
  • Bedrijven die winstgevende big data projecten draaien noemen als belangrijkste resultaat van hun inspanningen het realiseren van een hogere klanttevredenheid en het behouden van klanten (51%).
  • Ontoereikende budgetten (44%) en integratie (35%) worden als de belangrijkste uitdagingen beschouwd om daadwerkelijk een inzichtgedreven organisatie te worden.
  • 27% van de big data projecten blijkt winstgevend, op 45% van de projecten wordt quitte gedraaid en 12% van de projecten levert een verlies op.
  • In Europa is de verantwoordelijk voor big data vaker bij de CIO belegd (64%) dan in de Verenigde Staten (39%).
  • De uitvoering van de big data strategie ligt binnen de bedrijven meestal in handen van data specialisten (30%), gevolgd door IT management (28%) en data architecten (21%).
  • Bekijk hier het volledige rapport.