Performance-management in shared service centres

De inrichting van performance-management in shared service-omgevingen blijkt in de praktijk veel

lastiger te zijn dan vaak wordt gedacht. Het managen van de (on)tevredenheid van de business, het samenwerken met ‘lastige’ interne klanten en het meetbaar maken van de prestaties van het shared service centre zijn bekende struikelblokken. In dit artikel delen de auteurs hun ervaringen uit de praktijk: hoe u deze uitdagingen kunt aangaan met een adequate inrichting van governance, ondersteund door een juiste toepassing van moderne performance-management technieken.