Het concept TestOps kan in grote lijnen worden omschreven als een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van engineeringonderdelen, testonderdelen en praktijkonderdelen, waarbij softwareanalyses worden toegepast om de Verificatie & Validatie (V&V) strategie te verbeteren.