Aangezien de vraag naar het registeren en analyseren van gegevens is toegenomen, zien we in de toekomst meer aandacht voor snelle leveringstechnologieën om kant-en-klare, geprivatiseerde gegevens op productieniveau te laten terugvloeien in het testproces. Standaardiseren van processen is een uitdaging, met name als er meerdere databanktechnologieën zijn gebruikt. Capgemini Group bekijkt de levenscyclusbenadering en industrialiseert de levenscyclus van het testgegevensbeheer via de introductie van op maat gemaakte tools die zijn geïntegreerd in testmanagementsoftware. Capgemini Group is de enige serviceprovider die de hele testcyclus bestrijkt.