Aanpak van fraude met informatie die vroeger schuilging in de massa.