Op weg naar een verbeteragenda ten aanzien van het gebruik van Intelligence bij de sturing van uw organisatie!

Intelligence is crucial voor het effectief en efficiënt opereren van organisaties in het veiligheidsdomein. Binnen de Politie wordt hierbij al snel gesproken over IGP en het NIM (Nationaal Intelligence Model). Maar wat is eigenlijk Intelligence? En wanneer ben je nu ook echt Intelligence-gestuurd aan het werken? Dit zijn vraagstukken waar veel korpsen mee worstelen.