Over het herdefiniëren van dienstverlening vanuit klantperspectief door Wouter Sleyffers, Berend Buys Ballot en Patrick Jansen

De tijd is gekomen om te stoppen met analyseren, becommentariëren en het schrijven van rapporten over de tekortkomingen van de jeugdzorg in Nederland. We weten dat er sprake is van overmatige bureaucratie die resulteert in regeldruk op de werkvloer. En we weten dat hulpverleners het gevoel hebben dat zij door de opeenstapeling van nieuwe regels steeds verder van de klant verwijderd raken. Veelal wordt de oplossing voor deze problemen gezocht in de herinrichting van het stelsel en de heersende wet- en de regelgeving. Maar moeten we hier op wachten, kunnen organisaties in de jeugdzorg zelf het verschil maken?

Ontdek hier meer over ziekenhuistransformatie