De gegevensbeschermingsvoorschriften van sommige landen bepalen dat iemand die een melding doet die persoonsgegevens bevat, moet worden geïnformeerd over de gegevensverzamelings- en bewaringsmethoden die van toepassing zijn op de verstrekte gegevens, en dat de persoon in kwestie zich akkoord moet verklaren met de gebruiksvoorwaarden van de SpeakUp-hulplijn.

Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hier omschreven. Indien u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hier omschreven, kunnen wij in dit systeem geen informatie accepteren. In dat geval kunt u gebruikmaken van een van de andere interne rapportagekanalen voor het melden van vermoed wangedrag. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met uw manager of een vertegenwoordiger van de HR-afdeling, de afdeling Ethisch Gedrag of de afdeling Juridische Zaken.