In de dynamische samenleving van vandaag zien we het Social Business-landschap snel veranderen. De toenemende aandacht voor social media-informatie en -conclusies in het verlengde daarvan, scheppen mogelijkheden voor een nieuwe manier van zakendoen met een uitgestoken hand naar klanten om meer businesswaarde te creëren. De toegenomen focus van de markt op het delen van de informatie in ruil voor uiteenlopende wederdiensten is drastisch gestegen. Dit heeft invloed op de trends in Sociale Business landschapals nooit tevoren. Lees verder…