De bankensector heeft sinds jaar en dag gericht op het onderhouden van de relatie met de klant, maar de klanten van vandaag de dag verschillen erg van de klanten van slechts tien jaar geleden. De verwachtingen van klanten en de relatie die zij met de bank hebben, zijn sinds de komst van sociale media razendsnel veranderd in de afgelopen tien jaar. Naarmate steeds meer mensen gebruikmaken van platforms voor sociale media, zoals Facebook en Twitter, verwachten klanten ook in steeds hogere mate via deze platforms te worden bediend. Dit document gaat in op hoe sociale media banken kunnen helpen met het verhogen van de klantbetrokkenheid en het vinden van nieuwe groeikansen.