Als bedrijf profiteert u in toenemende mate van de voordelen van digitale kanalen, digitale processen, Big Data en nieuwe digitale bedrijfsmodellen. Consumenten vragen zich echter steeds vaker af of hun privacy niet wordt geschaad door de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die u hiervoor gebruikt. Om hen beter te beschermen treedt in mei 2018 de nieuwe Europese wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Niet-naleving heeft enorme financiële gevolgen.

Eén van de eisen van de AVG is het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA) op elk informatiesysteem dat persoonsgegevens bevat. Ons Smart PIA-programma zorgt ervoor dat uw organisatie en systemen in drie maanden tijd AGV-proof zijn. Na het programma weet u precies hoe de PIA in uw privacy governance past, waar de privacy-gerelateerde risico’s binnen uw bedrijf liggen en welke privacy-regelgeving voor u en uw systemen van toepassing is.