Generiek functiegebouw vergroot wendbaarheid organisatie

Het vraagstuk waar publieke organisaties momenteel voor staan is: “Hoe kunnen we slagvaardig reageren op ontwikkelingen in de markt, de dienstverlening aan de burgers op een hoogwaardig peil houden en tegelijkertijd kostenverlagend werken?” Een antwoord op deze vraag is het vergroten van de wendbaarheid: het vermogen van organisaties om effectief en met gepaste snelheid te reageren op verwachte en onverwachte ontwikkelingen. Maar hoe doe je dat? Een generiek functie- en loongebouw is een van de hulpmiddelen waarmee de wendbaarheid van een organisatie kan worden verbeterd.