Door de invoering van Basel III via de zogeheten Final US Rule in juli 2013 traden risicogerelateerde vraagstukken op het gebied van naleving en wetgeving opnieuw op de voorgrond. Hierdoor zijn zowel banken als overheidsorganen opnieuw aan het bekijken hoe adequaat hun risicomanagementprogramma’s zijn om ervoor te zorgen dat ze efficiënt zijn. Banken hebben al een aanzienlijke tier 1-kapitaal gestoken in de naleving van Basel II en hetzelfde wordt verwacht ten aanzien van Basel III. Deze kosten lopen nog verder op als andere wetgeving, zoals de Amerikaanse Dodd-Frank (DFAST, CCAR) en Sarbanes-Oxley, erbij wordt betrokken.