De Amerikaanse zorgsector maakt een snelle transformatie door als gevolg van de HITECH-wet (HITECH staat voor Health Information Technology for Economic and Clinical Health), die werd aangenomen in het kader van de American Recovery and Reinvestment Act van 2009. HITECH heeft geleid tot een injectie van meer dan twee miljard dollar aan investeringen in de creatie, implementatie en acceptatie van IT voor de zorg (Health IT of HIT). Hoewel het geld afkomstig is van de federale overheid, worden de meeste projecten gefinancierd op het niveau van de staat. De staat wijst HIT-coördinators aan die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming (in 2014) van een technische architectuur voor de elektronische uitwisseling van zorggegevens en federaal gecertificeerde systemen voor elektronische patiëntendossiers (EPD’s). De EPD’s bevatten belangrijke medische gegevens van patiënten in ziekenhuizen en primaire zorginstellingen. De elektronische gegevensuitwisseling maakt het mogelijk dat zorgverleners gegevens met elkaar delen en diensten, medische resultaten en de patiëntervaring beter op elkaar laten aansluiten. Het primaire doel van deze gegevensuitwisseling is een hoogwaardige, veilige en goed gecoördineerde zorg.

In het kader van het federale programma heeft het zorgministerie van Nevada (het Department of Health and Human Services (DHHS)) in 2010 circa 6,1 miljoen dollar gekregen om een HIT-plan op te stellen en gegevensuitwisseling voor de hele staat mogelijk te maken. Het geld is voor Nevada een belangrijke opsteker, maar de invoering van gegevensuitwisseling betekent wel een aantal uitdagingen. Er zijn 5400 zorgverleners en 56 ziekenhuizen die moeten worden geïntegreerd, de bevolking neemt snel toe, in bepaalde gebieden (in de steden bijvoorbeeld) zijn er tekorten aan zorgverleners en op het platteland en aan de grens zijn er vooral veel kleinere zorgverleners. Bovendien is de hele economie vrij kwetsbaar.

De 6,1 miljoen dollar federale subsidie wordt beheerd door het Office of the National Coordinator (ONC) van het US Department of Health and Human Services. Het ONC is de federale organisatie die waakt over het gegevensuitwisselingsprogramma van de staat en over het gebruik van federaal geld. Een van de eisen om federale subsidie te krijgen was dat het DHHS van Nevada voor zijn Health IT een strategisch en operationeel plan moest opstellen en aannemen.

Om het gegevensuitwisselingsprogramma op te starten en te voldoen aan de eis dat belangrijke betrokkenen al tijdens de planningsfase aan tafel moesten zitten, stelde de gouverneur van Nevada, Jim Gibbons, de Nevada HIT Blue Ribbon Task Force aan om het DHHS te helpen bij het uitwerken van het HIT-plan. Aan de Task Force werd deelgenomen door vertegenwoordigers van zorgverleners en uitkerende instanties, Medicaid, het hoger onderwijs, apotheken en consumenten. Zij gaven feedback en deden aanbevelingen waarmee het strategisch plan verder vorm kon worden gegeven en deden voorstellen voor ondersteunende wetgeving. Het DHHS werkte nauw met de wetgevende macht van Nevada samen en op 31 mei 2011 werd de wet aangenomen in de Senaat. Op 13 juni 2011 werd de wet ondertekend door gouverneur Sandoval en was de wet die elektronische gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk moest maken, een feit.

Nevada koos voor Capgemini om het DHHS te helpen bij het ontwikkelen en opstellen van het strategisch en operationeel plan. Met al zijn kennis van best practices in de zorg-IT heeft het team van Capgemini de globale aanpak en concrete uitvoering gedefinieerd (bouw, acceptatie, gebruik, invoering en onderhoud) van een succesvol systeem voor gegevensuitwisseling in de zorg van Nevada.

Eind januari 2011 werd het plan afgerond en ingediend bij het ONC. Eind mei 2011 werd het goedgekeurd.

In juni 2011 kondigde het DHHS van Nevada aan dat het HIT-plan was goedgekeurd door het ONC, waarmee de weg vrij was voor een systeem voor de elektronische uitwisseling van zorggegevens. Gouverneur Brian Sandoval van Nevada: “Een beter gebruik van IT in de zorg verbetert niet alleen de kwaliteit en efficiency van de gezondheidszorg voor de inwoners van Nevada, maar creëert tegelijk tal van mogelijkheden voor de economie en werkgelegenheid.”