De risicoanalyse commerciële verzekeringen (CIRA) van Capgemini zorgt voor een omwenteling op het gebied van risicobeoordeling door professionele acceptanten ongekende toegang te verlenen tot nauwkeurige, gedetailleerde informatie over afzonderlijke risicofactoren om eerder en tot een beter gefundeerde commerciële risicobeoordeling te komen. Onze oplossing biedt een ‘one-stop-shop’ voor het verzamelen, de synthese en analyse van risicogegevens via een enkel platform voor de integratie van gegevens.