Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. RWS beheert de Nederlandse waterhuishouding en zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op het rijkswegennet en de rijkswateren.

“ Het migratietraject is naar tevredenheid verlopen dankzij de deskundigheid van Capgemini en de snelheid waarmee de juiste expertise is ingezet. ”Yvon Perquin, Projectmanager Rijkswaterstaat

RWS wil de e-mailvoorziening verspreid over achttien RWS-locaties centraliseren, zodat de organisatie zich eenduidiger kan profileren. Ook wil RWS hiermee de interne werkprocessen standaardiseren en efficiënter inrichten.

Capgemini heeft voor RWS de migratie van alle RWS-postbussen verzorgd naar een centrale e-mailomgeving. Het e-mailverkeer van alle medewerkers verloopt hierdoor via één domeinnaam, wat leidt tot de gewenste eenduidigheid in de organisatie. Naast een verhoogde efficiëntie zijn de beheerinspanningen fors verminderd.