Onderwerp van deze video is de nieuwe visie op samenwerkingsmodellen die het resultaat is van de tweedaagse Future Value Chain Design Shop in de Accelerated Solutions Environment (ASE) van Capgemini in Londen, die werd gehouden op 17 en 18 december 2015. De ASE verschafte input voor de bevindingen in het rapport Rethinking the Value Chain. In dit rapport wordt beschreven hoe ondernemingen in de consumentengoederensector en detailhandel hun organisatie moeten vormgeven, op welke strategische prioriteiten zij moeten focussen om te voldoen aan de verwachtingen van de klant en hoe zij langetermijngroei en concurrentievoordeel kunnen realiseren. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen Capgemini en The Consumer Goods Forum en is gebaseerd op uitgebreide workshop-sessies en interviews met belanghebbenden in de sector.