Kosteneffectieve diensten op het gebied van infrastructuurbeheer

Internationale ondernemingen moeten de uitgaven aan informatietechnologie terugschroeven om concurrerend te blijven. CIO’s moeten de oplopende kosten voor ruimte, elektriciteit en gekwalificeerd personeel weer afbouwen. Hierbij komt RIM van pas, doordat het een verbetering is ten opzichte van de traditionele levering van infrastructuur en de operationele kosten met minimaal 30% terugdringt en er sprake is van geringe kosten vooraf. Naast de mogelijkheid om direct kosten te besparen, zorgt Remote Infrastructure Management ook voor procesverbeteringen en is er minder kans op IT-storingen. Het stimuleert de afstemming van IT-diensten en de activiteiten van het bedrijf en zorgt voor wendbaarheid door een snellere en flexibelere IT-dienstverlening.