Inzicht in referentiegegevens en het effect ervan op het risico, de kosten en het kapitaal van financiële dienstverleners

Wereldwijd nemen toezichthouders het operationele risico mee in de berekeningen van het algemene risico van financiële instellingen. De hedendaagse wet- en regelgeving schrijft voor dat financiële instellingen hun operationele risico op basis van historische analyses van operationeel verlies en de belangrijkste risico-indicatoren kwantificeren. Ze moeten daarbij genoeg kapitaal opzij zetten om het algehele operationele verlies af te dekken. Toezichthouders hebben financiële instellingen geadviseerd om de gebieden met een hoog risico vast te stellen en de strategieën voor risicobeheersing daarop af te stemmen.

Dit document gaat in op referentiegegevens, het effect ervan op de financiële dienstverlening en de rol die ze vervullen bij operationeel risicobeheer. Verder wordt er ook uitgeweid over de manieren waarop wereldwijde referentiegegevens en standaarden op het gebied van berichtgeving de risicobeheersing kunnen ondersteunen.