Het reconciliatieproces voor de bancaire sector en de financiële dienstverlening staat voor meerdere uitdagingen, waaronder het verwerken van verschillende soorten reconciliaties en een wisselend transactievolume, waardoor er steeds meer geld en mankracht voor nodig is. In een dergelijk dynamisch marktscenario staan banken en financiële dienstverleners onder toenemende druk om de efficiëntie en prestatie van reconciliatiehandelingen te verbeteren.

Ons reconciliatieplatform voor banken en financiële dienstverleners is toegesneden op meerdere bedrijfstakken, waaronder retailbankieren, zakelijk bankieren en kapitaalmarkten. We bieden services voor meerdere soorten reconciliaties aan, ongeacht de frequentie ervan. We ondersteunen de optimalisatie van bedrijfsprocessen voor: matching van transacties, vereffening van saldi, geschillenbeslechting, rapportering, verwerking van uitzonderingen en governancemechanismes. Onze business intelligence engine biedt op maat gemaakte dashboards en klantportalen voor toezicht op en analyse van het reconciliatieproces op basis van de ingestelde parameters.