Van Instelling naar Opstelling, bestuurders aan het woord over innovaties in de langdurige zorg.

De langdurige zorg ziet er over een aantal jaren fundamenteel anders uit, als gevolg van een andere visie op de positie van de cliënt en de aan hem of haar te verlenen zorg. De cliënten en/of hun directe omgeving nemen meer eigen regie en verantwoordelijkheid om de ondersteuning die zij nodig hebben, waaronder zorg, in te vullen. De zorgorganisaties zullen zich veel meer dan nu het geval is richten op preventie en signaleren en op het mobiliseren van andere, vaak niet professionele, netwerken. Zorg wordt nadrukkelijk in het perspectief van noodzaak én van meerwaarde voor de kwaliteit van leven van de cliënt geplaatst. Bestuurders van instellingen van langdurige zorg staan als eerste opgesteld om aan de noodzakelijke innovaties verder inhoud te geven: Hoe kijken zij tegen deze innovaties aan, welke richtingen slaan zij in, hoe innoveren ze hun diensten en hoe geven ze daar leiding aan?