Bij psychologisch contract management staat de individuele arbeidsrelatie centraal en ligt er een continue focus op het managen van de gepercipieerde impliciete en expliciete beloften.”

Arbeidsrelaties worden steeds meer maatwerk. Organisaties moeten steeds vaker en sneller reageren op een veranderende omgeving. Sociale media hebben een dominante rol ingenomen als het gaat om het informeren en mobiliseren van en door medewerkers. Heeft traditioneel verandermanagement haar beste tijd daarom niet gehad?