“Procesautomatisering via robotica speelt een steeds grotere rol in onze dagelijkse activiteiten. Bij Capgemini hebben we honderden ‘robots’ aan het werk gezet om delen van de processen van onze klanten uit te voeren. Met het oog hierop hebben we een aantal door ons team geschreven artikelen bijeengebracht die ingaan op kansen en vraagstukken rond automatisering en kunstmatige intelligentie” -Christopher Stancombe