International payments traffic is increasingly standardized and regulated. As a result, it is becoming harder for banks to make a distinctive proposition for their customers. On top of that banks are losing their monopoly in the payments market. Read to know more …

Het internationale betalingsverkeer wordt steeds meer gestandaardiseerd en gereguleerd. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor banken om een onderscheidend propositie aan hun klanten aan te bieden. Bovendien verliezen banken hun betalingsverkeer monopolie. Wat is de oplossing? Lees meer…