Formuleren van duidelijke, bruikbare parameters voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en juistheid van gegevens

Vanwege de vereisten van het regelgevings- en ondernemingsklimaat zijn financiële dienstverleners zich bewust van de urgentie van het zo snel mogelijk implementeren van systematisch, bedrijfsbreed gegevenskwaliteitsbeheer. Maar voordat ze daartoe kunnen overgaan, moeten ze eerst een platform voor de kwaliteitsborging van gegevens installeren om parameters te formuleren die als basis dienen voor regelmatige meting van kwaliteitsniveaus en -verbeteringen. Capgemini kan hen met behulp van standaard-tools en -technieken en best practices helpen met het efficiënt en kosteneffectief ontwerpen van een platform op maat.