De patiënt is de sleutel om kwaliteitsverhoging én kostenbesparingen te realiseren.

In een recent door Capgemini Consulting uitgevoerd onderzoek in de care sector geven bestuurders van zorginstellingen aan dat zij vooral inzetten op het verbeteren van de dienstverlening, de kwaliteit en de uitkomsten van zorg. Steeds meer wordt duidelijk dat de patiënt daarbij de hoofdrol speelt; wanneer de patiënt, dan wel zijn omgeving, daadwerkelijk de regie neemt, stijgen de kwaliteit en patiënttevredenheid én dalen de kosten.

Ontdek hier meer over kostenbesparingen in de zorg