De patiënt kiest steeds minder automatisch voor het ziekenhuis dichtbij, maar steeds meer digitaal.

Nieuwe modellen voor de zorg zijn nodig waarbij­ een radicaal andere positie voor de patiënt wordt omarmd en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de digitale revolutie die gaande is in de maatschappij. In plaats van de zorg te bouwen rondom professionals en papier is het zaak om de nadruk te verleggen naar de patiënt en de technologie.

Ontdek hier meer over eHealth