Cloudtechnologie kan onze zorgsystemen duurzamer maken en patiënten digitaal bij het zorgproces betrekken.