Terwijl de wereldwijde economie zich stabiliseert en herstelt van de financiële crisis zijn wetgevers over de hele wereld bezig met het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving voor een betere controle op de financiële markten. De crisis heeft ons gewezen op het belang van wet- en regelgeving om banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen te helpen met het reilen en zeilen tijdens moeilijke tijden. Financiële organisaties zien een ongekende aandacht voor de kosten en effectiviteit van financiën alsmede nieuwe wet- en regelgeving.