Voorkomen is beter dan genezen

Het Ministerie van LNV en de nieuwe VWA hebben behoefte aan een methodologisch platform om potentiële gevaren op het gebied van de voedselveiligheid, plantgezondheid en diergezondheid in een vroegtijdig stadium te kunnen signaleren.