In een rapport van het Industrial Innovation for Competitiveness Initiative (i24c) en Capgemini Consulting wordt geconcludeerd dat er wat betreft koolstofarme technologieën weliswaar aanzienlijke successen zijn geboekt in onderzoek en ontwikkeling, maar dat er in Europa geen coherente strategie bestaat voor het nakomen van Europese verplichtingen op het gebied van bestrijding van klimaatverandering. In het rapport worden de prestaties van Europa op het gebied van energie-innovatie geanalyseerd, en worden de belemmeringen en belangrijkste succesfactoren op weg naar een concurrerende koolstofarme economie onderzocht. Voorafgaand aan de afsluiting van het EU-overleg over innovatie en concurrentievermogen in de Europese Energie Unie, worden er vijf aanbevelingen gedaan voor zowel de publieke als de private sector.