Maak kennis met de Smart Digital Store en de daarmee samenhangende integratie van de fysieke winkel en online wereld. Ontdek hoe de Smart Digital Store uw verkoopmedewerkers in staat stelt hun prestaties te verbeteren en klanten effectiever te ondersteunen. U krijgt inzicht in het framework en platform voor integratie van de vier kerngebieden die een slimme, digitale en verbonden bedrijfsvoering mogelijk maken. Bekijk voor meer informatie de demo van de NRF.