Scholen staan voor de uitdaging om de best mogelijke desktopfunctionaliteit voor de laagst mogelijke kosten te krijgen.

“ Het werkt makkelijker als Windows en OpenOffice is bijna hetzelfde als Word. ”13-jarige leerling

De IT-afdeling staat voor de uitdaging om deze desktop met een minimale beheerslast en een maximale beschikbaarheid te kunnen aanbieden aan de gebruikers in het onderwijs. Uitval van desktopsystemen door softwareproblemen of hardwarefouten dienen binnen de kortst mogelijke tijd verholpen te worden om de continuïteit van de lessen niet te verstoren. Bovendien dienen de systemen goed beschermd te zijn tegen misbruik. Zowel van buitenaf, als van binnenuit. Gezien het toenemende belang van de pc in de lespraktijk en de daarbij behorende kosten en afhankelijkheid kijken steeds meer onderwijsinstellingen naar mogelijke alternatieven voor proprietary softwaresystemen. Naast de mogelijkheden en beheersbaarheid van Open Source en Open Standaarden is de integreerbaarheid in bestaande omgevingen zeer belangrijk. Hoewel steeds meer lesapplicaties tegenwoordig via een internetbrowser gebruikt kunnen worden, is het overgrote deel van deze applicaties nog steeds gebaseerd op MS Windows.